Повернутися

Угода користувача

Ця Угода Користувача (далі - "Угода") укладається між Користувачем та ТОВ "НОВОБУДОВА" і регулює використання інтернет-сайту http://cabinet.novobydova.com.ua/ (далі - "Сайт"), який є власністю ТОВ "НОВОБУДОВА".

 1. Загальні положення

  1. Користуватися Сайтом дозволено тільки особі - Користувачу, який прийняв усі умови даної Угоди й інші правила, передбачені на Сайті, Угода розміщена за адресою http://cabinet.novobydova.com.ua/.
  2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди з ТОВ "НОВОБУДОВА". Якщо Користувач не погоджуєтеся з умовами Угоди, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Сайт.
  3. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
  4. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту, що мають будь-який обліковий запис. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).
 2. Права та обов'язки Користувача

  1. Повний доступ до Сайту, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (у якого є обліковий запис).
  2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це ТОВ НОВОБУДОВА й надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду (включаючи всі витрати, державне мито та оплату послуг адвоката).
  3. Користувачеві забороняється:

   1. використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
   2. вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
   3. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
   4. здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
   5. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;
   6. намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
   7. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;
  4. Користувач забов'язаний:

   1. дотримуватися положень чинного законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, цієї Угоди;
   2. не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди;
   3. інформувати адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
   4. самостійно нести відповідальність за будь-яке використання інформації, що розміщена на Сайті.
  5. За порушення умов даної Угоди, ТОВ "НОВОБУДОВА" має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача.
 3. Права та обов'язки ТОВ "НОВОБУДОВА"

  1. ТОВ "НОВОБУДОВА" не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
  2. ТОВ "НОВОБУДОВА" має право:

   1. вивчати статистику користування Сайтом;
   2. зупиняти та обмежувати доступ Користувача, що порушив умови використання, до Сайту;
   3. встановлювати нові умови використання Сайту;
   4. використовувати персональні дані Користувача будь-якими способами, передбаченими законодавством України, для поліпшення роботи Сайту;
  3. ТОВ "НОВОБУДОВА" не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
  4. ТОВ "НОВОБУДОВА" не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації.
 4. Конфіденційність

  1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.
  2. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.
  3. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно інших Користувачів та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено використовувати, зберігати й поширювати таку інформацію.
 5. Прикінцеві положення

  1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України, договорів та угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.
  2. ТОВ "НОВОБУДОВА" не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.

Політика конфіденційності

Покладаючись на Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI, Ваші персональні дані, включені до бази персональних даних, власником якої є суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ "НОВОБУДОВА".

 1. Мета збору та обробки персональних даних

  1. надання змоги здійснення оплати за житлово-комунальні та інші послуги через мережу фінансових установ-партнерів ТОВ "НОВОБУДОВА";
  2. надання інформації Користувачу щодо виставлених та сплачених рахунків-повідомлень на сплату за житлово-комунальні та інші послуги, через електронну пошту або/та вебсайт.
 2. Всі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, вищезазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних.

 3. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: прізвища, імені, по батькові; номери телефонів; адреса електронної пошти (E-mail).

 4. Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI суб'єкт персональних даних має право:

  1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки*, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  3. на доступ до своїх персональних даних;
  4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого** або до суду;
  9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
  14. * обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
   ** Уповноважений - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (ст. 4 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI).

 5. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем на Сайті.

 6. Згода на отримання інформаційних розсилок може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом зміни налаштувань у власному профілі на Сайті чи повідомленням до адміністрації сайту на електронну адресу novobydovasupport@ukr.netПовернутися